feedback
מזער
 
 דר. תור | גישה ליומן התורים מכל מחשב

 

אם אתם מקבלים קהל בכמה מקומות שונים, בוודאי יש לכם צורך לראות את היומן שלכם מכל מקום, אולי אפילו בדרכים, בין לבין. אם את התורים קובעת מזכירה שבכלל עובדת מהבית, תרצו להיות מעודכנים בשינויים בתפוסה של היומן. 
 
עם דר. תור לא צריך להיות גאון מחשבים כדי לקבל את התמונה הכללית של היומן. היומן שלכם יהיה זמין מכל מחשב שמחובר לאינטרנט. באמצעות כל דפדפן, אתם גולשים ליומן, מזינים את פרטי המשתמש ומעתה הנכם יכולים לנהל את התורים, לשלוח אזכורים לעדכן את שעות הקבלה או החופשות, ובעצם להיות יותר יעילים עם הזמן שלכם. 
 
 
 
הכירו פתרונות נוספים: